MAT220

MAT421 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เอกสาร วิเคราะห์เชิงปริมาณ 1 Download File

เอกสาร วิเคราะห์เชิงปริมาณ 2 Download File

ฝากรักจากใจ

ยกกำลังสองของหัวจัย
เติมความห่วงใยเต็มอัตรา
ตั้งสมการบวกลบด้วยเวลา
ผลลัพธ์ออกมาคือ........
"ฉันรักเธอ"

ขอให้นักเรียนทุกคนต้องใจเรียนนะคะ

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง