SOC205

 

SOC205 : อาเซียนศึกษา

 

Download powerpoint

ฝากรักจากใจ

ยกกำลังสองของหัวจัย
เติมความห่วงใยเต็มอัตรา
ตั้งสมการบวกลบด้วยเวลา
ผลลัพธ์ออกมาคือ........
"ฉันรักเธอ"

ขอให้นักเรียนทุกคนต้องใจเรียนนะคะ

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง