การวางแผนทรัพยากรณ์มนุษย์

: การวางแผนทรัพยากรณ์มนุษย์


บทที่ 1 ความหมาย

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 3 การวางแผน

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 4 การสรรหา

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 5 การคัดเลือก

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 6 การประเมิน

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 7 การจูงใจ

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 8 การพัฒนาอบรม

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 9 ค่าตอบแทน

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


บทที่ 10 ความปลอดภัย

Download เอกสาร PDF

Download เอกสาร powerpoint


ฝากรักจากใจ

ยกกำลังสองของหัวจัย
เติมความห่วงใยเต็มอัตรา
ตั้งสมการบวกลบด้วยเวลา
ผลลัพธ์ออกมาคือ........
"ฉันรักเธอ"

ขอให้นักเรียนทุกคนต้องใจเรียนนะคะ

ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง